Назва видання: Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ».

Рік заснування видання: 2009 р.

Періодичність видання: виходить 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 19206-9006 ПР від 05.07.2012 року.

Фахова реєстрація: Журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Наказ МОН України від 17 січня 2014 року № 41.

Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number): 2415-8801

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ».

Реферативні бази даних: Index Copernicus

Засновники і видавці: Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції».

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань, формування економічного типу мислення, інформування наукового середовища про сучасні дослідження та розробки в сфері економіки.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

Редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів.

У разі передруку посилання на журнал «Інтелект ХХІ» обов’язкове.