Назва видання: Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ»

Рік заснування видання: 2009 р.

Періодичність видання: виходить 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1787 від 23.05.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04610

Фахова реєстрація (категорія "Б"): Журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Наказ МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4)

Галузь науки: економічні
Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля

ISSN of the print version: 2415-8801
ISSN of the online version: 2707-6164

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ»

Наукометричні та реферативні бази даних: Index Copernicus; Google Scholar; Vernadsky National Library; Crossref; OUCI

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань, формування економічного типу мислення, інформування наукового середовища про сучасні дослідження та розробки в сфері економіки.

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Статті студентів, бакалаврів, магістрів, підготовлені одноосібно або у співавторстві, до розгляду не приймаютьсяАвторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

Редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів.

У разі передруку посилання на журнал «Інтелект ХХІ» обов’язкове.