Назва видання: Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ».

Рік заснування видання: 2009 р.

Періодичність видання: виходить 6 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 19206-9006 ПР від 05.07.2012 року.

Фахова реєстрація: Журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Наказ МОН України від 17 січня 2014 року № 41.

Фахова реєстрація (категорія "Б"): Журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Наказ МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4).

Галузь науки: економічні.
Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля.

ISSN of the print version: 2415-8801
ISSN of the online version: 2707-6164

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ».

Наукометричні та реферативні бази даних: Index Copernicus; Google Scholar; Vernadsky National Library; Crossref; OUCI.

Засновники і видавці: Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції».

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань, формування економічного типу мислення, інформування наукового середовища про сучасні дослідження та розробки в сфері економіки.

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Статті студентів, бакалаврів, магістрів, підготовлені одноосібно або у співавторстві, до розгляду не приймаютьсяАвторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

Редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів.

У разі передруку посилання на журнал «Інтелект ХХІ» обов’язкове.