Випуск № 2, 2019

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Ворончак І.О.
Європейська модель соціальної відповідальності бізнесу: особливості, тенденції розвитку та перспективи для України

Копитова І.В., Федоренко В.О.
Вплив глобалістичної свідомості на процес європеїзації сучасної України

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Афанасьєв Є.В., Арутюнян А.Р., Куліш О.А.
Окремі ключові аспекти раціонального використання виробничого потенціалу в системі управління гнучким розвитком залізорудного підприємства

Гросул В.А., Аскеров Т.Т.
Сутність та ключові аспекти адаптації підприємств роздрібної торгівлі

Демиденко М.А., Чуріканова О.Ю.
Економіко-математична модель оптимізації маркетингових кампаній у пошукових системах

Димченко О.В.
Стратегія і механізм розвитку підприємств АПК

Занозовська О.Г.
Основні напрями розвитку підприємств овочівництва

Іванова Л.О., Вовчанська О.М.
Соціальні мережі як чинник посилення впливу маркетингу на лояльність клієнтів ресторанних закладів

Костишин О.О.
Концептуальні засади розвитку об'єднаних територіальних громад у системі державної політики

Куцик П.О., Васюник Т.І.
Застосування методики трендового аналізу для прогнозної оцінки сучасного стану відтворення основного капіталу

Носань Н.С.
Правові засади забезпечення фінансової безпеки України

Парсяк В.Н., Жукова О.Ю., Парсяк К.В.
Економічна ефективність системи управління якістю освітніх послуг

Семерунь Л.В., Носова Т.І.
Методичний інструментарій формування політики управління економічним потенціалом торговельного підприємства

Скидан О.В., Присяжнюк О.Ф., Плотнікова М.Ф.
Моделі як механізм управління підприємництвом на сільських територіях

Стрілець В.Ю.
Дослідження релевантності міжнародного співробітництва у забезпеченні розвитку малого бізнесу

Шемчук М.Ю.
Статистичний аналіз участі найбільших регіонів України в експорті-імпорті товарів у 2018 році

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Волкова Л.О.
Актуальні проблеми розроблення стратегії інноваційної активності персоналу

Гуткевич С.О., Пулій О.В.
Інвестиційна привабливість: сутність, показники і чинники впливу

Курков М.С.
Засоби штучного інтелекту в інвестиційній діяльності на фінансових ринках

Лещук Г.В.
Концепція бенчмаркінгу в системі інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіонів

Слободянюк Н.О., Юнацький М.О., Сіраш С.С.
Аналіз фінансової стратегії торговельного підприємства в умовах кризи на основі фінансового аналізу

Смагло О.В.
Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Жарун О.В.
Гармонізація взаємодії держави, суспільства та бізнесу

Ніколаєвська В.В.
Обґрунтування необхідності розвитку маркетингу інновацій у сільськогосподарських підприємствах України

Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.
Використання маркетингових заходів у розповсюдженні друкованих видань освітньої організації

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Машіка Г.В.
Аналіз екологічних проблем туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області

ІНФОРМАЦІЯ