Випуск № 3, 2019

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Корнелюк О.А.
Стратегічні напрями активізації транскордонного співробітництва міських поселень в умовах євроінтеграції

Кульбіда М.В.
Роль світового банку у сучасній світовій економіці

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Багорка М.О.
Концепція екологічного маркетингу в маркетинговій стратегії сталого розвитку виробництва аграрних підприємств

Бодрова Д.В.
Інститути шерингової економіки в умовах цифрової трансформації соціогосподарських систем

Бреус С.В.
Прогнозування та оцінювання рівня економічної безпеки системи закладів вищої освіти

Войтенко А.Б., Якобчук В.П., Плотнікова М.Ф.
Системно-синергетичні основи розвитку сільських громад в умовах децентралізації

Гребінська С.І.
Перешкоди розвитку страхування в Україні на сучасному етапі

Забаштанський М.М., Забаштанська Т.В., Роговий А.В.
Сучасні аспекти державного регулювання туристичної галузі в умовах дефіцитного бюджетного фінансування

Задніпровський О.Г., Мартинів І.К.
Оцінка основних засобів в бухгалтерському обліку: засади поліваріантності

Козлова І.М., Костіна О.М.
Чинники внутрішнього середовища стратегічного розвитку підприємства

Лепейко Т.І., Баркова К.О.
Обгрунтування теоретичних засад зв’язку організаційної культури та стратегії підприємства

Мосієнко О.В.
Синергетичний ефект рефлексивної взаємодії персоналу підприємства

Носань Н.С.
Гіпотези управління безпекою фінансової складової національної економіки України

Ольшанський О.В., Ткаченко О.П.
Систематизація наукових проблем процесного управління підприємствами торгівлі

Пілявський В.І.
Трудовий потенціал підприємства: сутність, моделі зайнятості і ефективність використання

Старинець О.Г.
Сучасні методи діагностики рівня ефективності антикризового управління аграрними підприємствами

Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю.
Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів

Шевчук Ж.А.
Необхідність подальшого формування ринку інститутів в Україні

Шкромида В.В., Шкромида Н.Я.
Особливості дослідження репутації підприємства

Шпарик Я.Я.
Аналітична оцінка земельних ресурсів України

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Боровік Л.В., Танклевська Н.С.
Вплив інвестиційної політики на формування екологічного інвестиційного потенціалу сільського господарства

Миколюк О.А., Бобровник В.М.
Окремі аспекти інноваційного розвитку відновлюваної енергетики України

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Грінченко Р.В.
Тенденції розвитку підприємництва в Україні

Палант О.Ю., Стаматін В.В.
Формування економічного і соціального ефекту від впровадження систем автоматичного ведення поїздів метрополітену

Потетюєва М.В.
Особливості капіталізації активів АТ «Укрзалізниця»

Похильченко О.А.
Тренди логістики та supply chain management в проекції трансформаційних змін Industry 4.0

Шевчук Ю.В.
Аналіз витрат домогосподарств та держави на охорону здоров’я

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Рогач С.М.
Формування організаційно-економічного механізму управління у сфері органічного землекористування

ІНФОРМАЦІЯ