Випуск № 1, 2019

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Єлісєєва Л.В.
Вимір соціального капіталу в глобальній економіці

Кобилянська А.В.
Глобальна експропріація, глобальна рента та компенсаторна глобалізація

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Крижко О.В.
Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях

Данько В.В.
Удосконалення регіональної системи охорони здоров’я як ресурсної бази ринку медичних послуг

Добрик Л.О.
Структурні складові соціально-економічного потенціалу регіону

Каличева Н.Є.
Вплив стратегічного планування на забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту

Корінь М.В.
Розроблення моделі спільного управління інфраструктурними проектами розвиткузалізничного транспорту в умовах траснкордонної співпраці

Кундицький О.О., Сенишин О.С.
Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення

Кучмєєв О.О.
Особливості матричного моделювання процесу управління логістичними ризиками як елемента забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі

Мардус Н.Ю.
Дескриптивна модель забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів

Пилявець В.М., Балазюк О.Ю., Сисоєва І.М.
Актуальні питання нормативно-правового регулювання обліку та оподаткування МШП на вітчизняних підприємствах

Савастєєва О.М.
Концептуальна модель трансфертної політики

Хомюк Н.Л.
Територіальна громада як основа забезпечення розвитку сільських територій в Україні

Ярошевська О.В., Красноступ В.М.
Методичний підхід до оцінювання креативного потенціалу персоналу машинобудівних підприємств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Батюк Л.А., Антощенкова В.В.
Інноваційно-технологічні чинники глобального економічного розвитку

Гноєвий В.Г., Резяпов К.І.
Пріоритетні напрями державної політики розвитку фондового ринку в контексті забезпечення макроекономічної стабільності

Зварич І.Т., Зварич О.І.
Механізм інвестиційного розвитку регіону

Кравчун А.С.
Самоорганізація у сфері прийняття інвестиційних рішень засобами імітаційного моделювання

Орлова-Курилова О.В.
Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва в національній економіці

Смик Р.Ю.
Підвищення рівня інвестиційної забезпеченості аграрного сектору як ключовий фактор стратегії економічного розвитку України

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Паустовська Т.І., Лашкун Г.А.
Теоретичний аспект взаємодії інтелектуального капіталу та інтелектуального бізнесу

Форкун І.В., Гордєєва Т.А.
Бюджетно-податкова політика регулювання діяльності підприємств агробізнесу України

Якубовська Н.В.
Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Шелеметьєва Т.В.
Сучасна система управління розвитком туризму в Україні

Кучук А.О.
Організація бухгалтерського обліку евакуації промислових підприємств

ІНФОРМАЦІЯ