Випуск № 4, 2019

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Бутко Б.О.

Основні тренди розвитку світового ринку високотехнологічної продукції

Мостова А.Д.
Міжнародний досвід оцінки продовольчої безпеки держави

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Вараксіна О.В.
Окремі питання конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки

Васильців Т.Г., Панченко В.А., Зайченко В.В.
Ідентифікація чинників забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки

Войцешин В.П.
Функціонування фіскального механізму фіскального регулювання експортного потенціалу України

Zakharenko Natalia
Research of factors of influence on financial and economic results of industrial enterprises activity with the purpose of improvement the approach of anti-crisis measures system formation

Коробенко Р.І.
Оцінка впливу рівня розвитку економічного потенціалу сільських територій на ефективність бюджетної децентралізації в Україні

Кузнєцова Л.В.
Управління кредитними ризиками банків України на основі стрес-тестування

Купрієнко А.В.
Концептуальні засади облікового забезпечення контролінгу на підприємствах торгівлі

Лысевич С.Г.
Основные этапы экономической оценки хозяйственного механизма горнорудного предприятия (на примере горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога)

Мороз Л.І.
Працездатність та продуктивність праці як складники конкурентоспроможного працівника підприємства

Худолей В.Ю., Дергалюк Б.В.
Формування цілей політики державного регулювання структурних зрушень національної економіки

Chernelevskaya Olga, Chernelevskiy Leonid
Development of vertical integration and clusterization potential as an efficient instrument for increasing competitiveness of individual fields of food industry

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Андрейченко А.В., Горбаченко С.А.
Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку портового господарства

Комарницька Г.О.
Принципи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності

Старинець О.Г.
Формування стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Хаврова К.С.
Визначення сучасних підходів до управління інноваційним розвитком підприємства

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Іванова В.В.
Роль дизайн-мислення в освіті

Кухтин О.Б.
Інтелектуальний складник людського потенціалу як основа функціонування суспільства в умовах цифрових трансформацій

Приймак В.І., Голубник О.Р.
Залежність добробуту населення країни від рівня його освіченості

Холявко Н.І., Вербицька А.В., Децюк Т.М.
Концептуалізація блоків інтегрованої моделі конкурентоспроможної вищої освіти України за концепцією Quadruple Helix

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Коротун О.П.
Рекультивація порушених земель як спосіб підвищення рекреаційного потенціалу Рівненської області
Романчукевич В.В.
Система індикаторів державної фінансової політики сталого розвитку України

ІНФОРМАЦІЯ